IS013 Gasanalist

Als je werkt met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om te weten welke gassen en dampen zich in de atmosfeer bevinden. Dat is niet alleen nodig om de toxiciteit te kunnen inschatten, maar ook om ongelukken te vermijden. Daarom is het zeer belangrijk om op een verantwoordelijke manier metingen uit te voeren en de resultaten ervaren correct te interpreteren.

€450.00/Persoon

Word een expert in gasanalyse

Deze opleiding heeft als doel je op een veilige manier de concentratie van gevaarlijke stoffen, explosie- en zuurstoflevels te laten meten. Het is de bedoeling dat je die metingen achteraf kan interpreteren en helder rapporteren.


Wat ga je leren tijdens deze cursus?

• Gevaarlijke stoffen

• Lucht

• Brand en explosie

• Besloten ruimtes

• Meetmethodes

• Meten in de praktijk

• Controles


Praktisch

Locatie: Kapelstraat 100, 2160 Wommelgem

Taal: Frans

Duur: 16u (2 dagen)Na succesvolle toets ontvangt de deelnemer:

Uniek genummerd attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services, erkend in het kader van de VCA, Register Risicovolle taken.

Geldigheidsduur van 5 jaar.Deze opleiding komt ook in aanmerking voor de KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O101295)

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙