Sign up

Ready to go from start?

Lead your employees into the 21st century.

Telephone - module 1

Je eigen sterktes en zwaktes kennen op vlak van communicatie is onontbeerlijk om een betere werknemer te worden. Deze opleiding leert je om via het Insights-model je eigen persoonlijkheidstype en dat van anderen te herkennen.

Subscribe

Asbest verwijderen door eenvoudige handelingen

Asbest is geen pretje. Het verwijderen moet je doen aan de hand van veilig materiaal en grondige kennis. In deze opleiding leer je hoe.

Subscribe

VOL-VCA training

Diepgaande, algemene training in veiligheidspreventie en omgaan met gevaarlijke situaties op de werkvloer. Als je deze training voltooit, krijg je een erkend VOL-VCA certificaat.

Subscribe

Basic VCA English

Basis-VCA (B-VCA) is a safety diploma in the field of safe and healthy working. The VCA stands for HSE Checklist Contractors Basic Safety. The VCA Basis is intended for executive employees without a managerial role.

Subscribe

Complaints

Complaints

Subscribe

Ergonomie The Office

Subscribe

IS007 Veiligheidswacht

Als veiligheidswacht sta je in voor de veiligheid van andere werknemers in een besloten ruimte. Tijdens de opleiding focussen we op de risico’s van verschillende werkzaamheden en hoe je eerste hulp kan toepassen.

Subscribe

IS013 Gasanalist

Als je werkt met gevaarlijke stoffen is het belangrijk om te weten welke gassen en dampen zich in de atmosfeer bevinden. Dat is niet alleen nodig om de toxiciteit te kunnen inschatten, maar ook om ongelukken te vermijden. Daarom is het zeer belangrijk om op een verantwoordelijke manier metingen uit te voeren en de resultaten ervaren correct te interpreteren.

Subscribe

IS081 Onafhankelijke adembescherming

Adembescherming wordt enkel gebruikt in zeer vervuilde omgevingen of plekken waar er te weinig zuurstof in de atmosfeer is. Door deze erkende opleiding te volgen, mag je bijvoorbeeld ook met perslucht werken.

Subscribe

Preventie en aanpak burn- & bore-out en stress

Veerkrachtig op de werkvloer

Subscribe

Vooropleiding asbestdeskundigen inventarisatie-basiskennis

Vooropleiding tot verplichte OVAM opleiding asbestdeskundige inventarisatie.

Subscribe

AV011 Brandwacht

Een brandwacht houdt toezicht op werken met een open vuur, zoals las- of slijpwerken. Mocht er brand uitbreken, dan is hij of zij verantwoordelijk voor een veilige evacuatie en moet die persoon een eerste bluspoging ondernemen.

Subscribe

E-mailen of even bellen?

Contacteer ons