VOL-VCA training

Diepgaande, algemene training in veiligheidspreventie en omgaan met gevaarlijke situaties op de werkvloer. Als je deze training voltooit, krijg je een erkend VOL-VCA certificaat.

€150.00/Persoon

Deze opleiding kan zowel klassikaal als online of blended worden gegeven.

Taal: NL, FR, EN


Perfectioneer je kennis van het veiligheidsreglement

Deze opleiding heeft als doel om je kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen. Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en risicovolle situaties herkennen om veiliger te kunnen werken.


Programma:

• Wetgeving omtrent veiligheid

• Gevaren risico’s en preventie

• Ongevallen oorzaken en preventie

• Veiligheidsgedrag

• Rechten, plichten en overleg

• Procedures, instructies en signalisering

• Noodsituaties

• Gevaarlijke stoffen

• Brand & Explosie

• Arbeidsmiddelen

• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

• Elektriciteit en straling

• Ergonomische werkplek

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙