COVID-19 maatregelen

Training volgen kan nog steeds, ook in deze pandemietijden. Om dit echter veilig te laten verlopen, zijn er enkele maatregelen die iedereen moet naleven.

Hieronder vindt u 1) welke maatregelen wij in onze lokalen treffen en 2) welke maatregelen u moet treffen indien de opleiding in uw organisatie doorgaat.

Wij verwachten dat iedereen zichzelf en elkaar veilig houdt door deze regels te respecteren. Samen slaan we er ons door!

Het e-Sia team

1. Maatregelen bij e-Sia

Hoewel ons opleidingsaanbod voor het grootste deel digitaal is, vindt toch een deel van de workshops fysiek plaats in ons opleidingscentrum.

Om dit veilig te laten verlopen, neemt e-Sia de volgende maatregelen.

De locatie

 • We stemmen het aantal deelnemers af op de grootte van het opleidingslokaal om sociale distantiëring te garanderen. Op de deur staat telkens hoeveel personen zich maximaal in de ruimte mogen bevinden.
 • We voorzien minstens 4m² per persoon.
 • Voor de opleiding reinigen we grondig het lokaal, de contactoppervlakken, het meubilair en eventuele hulpmiddelen.
 • We ventileren de opleidingslokalen via natuurlijke ventilatie of een ventilatiesysteem. Tijdens de pauze opent de lesgever de deuren en – indien mogelijk – de ramen om bijkomend te verluchten.
 • In elk lokaal staat een gesloten pedaalemmer.
 • Ook in de toiletten nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen.

De opleiding

 • Bij de start van de opleiding neemt de lesgever de veiligheidsmaatregelen door met de deelnemers. Let op! Deze gelden tijdens zowel de opleiding als de pauzes.
 • Deelnemers geven demo- en oefenmateriaal niet door aan elkaar. Indien het echt niet anders kan, voorzien we wegwerphandschoenen en ontsmetten telkens de voorwerpen.
 • We bieden lunch aan. Er is een eetruimte beschikbaar met voldoende plaats en afstand. Bij mooi weer zitten we buiten.
 • Dranken delen we enkel uit in individuele verpakkingen.
 • Voor de praktijkoefeningen tijdens de opleidingen gelden specifieke regels. Volg deze goed op. Wij doen altijd eerst een risicoanalyse!

Deelnemers

 • Deelnemers houden op elk moment 1,5 meter afstand.
 • Elke deelnemer brengt zelf een mondmasker mee. Tijdens de praktijkoefening is het verplicht een masker te dragen! Tijdens het theoriegedeelte raden we het sterk aan.
 • Een goede handhygiëne is cruciaal. We voorzien handontsmetting in elk leslokaal. Na een toiletbezoek is handen wassen verplicht.
 • Deelnemers met symptomen die wijzen op COVID-19 of koorts, mogen niet deelnemen aan de opleiding.

2. Opleidingen in uw organisatie

Vindt de opleiding in uw organisatie plaats? Dan vragen wij u om ons bij de bevestiging van de opleiding een lijst te bezorgen van de coronamaatregelen die u neemt. U kunt de lijst eventueel aanvullen met foto’s.

Zend deze naar: bojan@e-Sia.be

Om de opleiding veilig te laten verlopen, moet u minstens aan deze voorwaarden voldoen.

De locatie

 • Het opleidingslokaal is voldoende groot voor het maximaal toegelaten aantal deelnemers (minstens 4m² per persoon). Geef ons duidelijk de afmetingen van het lokaal door, net als de oppervlakte van de vrije wandelruimte.
 • Voorzie alcoholgel (minstens 70% alcohol), ontsmettingsproduct en wegwerpdoekjes om oppervlakken en handen te reinigen.
 • In de buurt van de lokalen zijn er sanitaire voorzieningen om de handen te wassen met water en zeep.
 • Ontsmet op voorhand grondig het lokaal, contactoppervlakken, meubilair en eventuele hulpmiddelen.
 • De lokalen worden voldoende verlucht (via ramen of een ventilatiesysteem).

Deelnemers

 • Deelnemers houden steeds 1,5 meter afstand.
 • Elke deelnemer brengt zelf een mondmasker mee en draagt het als hij of zij onmogelijk 1,5 meter afstand kan houden.
 • Een goede handhygiëne is cruciaal. Na gebruik van het toilet is handen wassen verplicht.
 • Deelnemers met symptomen die wijzen op COVID-19 of koorts, mogen niet deelnemen aan de opleiding.

Let op!
Oordeelt de lesgever dat u onvoldoende maatregelen nam, dan neemt hij/zij contact met u op. Na overleg beslist hij/zij of de opleiding al dan niet kan plaatsvinden.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙